top of page
download.png

Pētījumi, kas atbilst biznesa vajadzībām

Mūsu pakalpojumi

Klientu izpēte

Apmierinātība, saskarsmes punkti, 360º novērtējums

Specifiskas mērķa grupas

B2B, ārstu un citu specifisku mērķa grupu izpēte

Zīmola izpēte

Vērtība, lojalitāte, atpazīstamība

Nozares izpēte

Konkurence, attīstība, potenciāls

Patērētāju izpēte

Uzvedība, vērtības, vajadzības

Mārketinga izpēte

Reklāmas, iepakojums, koncepcijas, pirms/pēc kampaņas mērījumi

Produktu izpēte

Izvēle, paradumi, lietošana, uzlabojumi

Mājaslapu / aplikāciju izpēte

Funkcionalitātes, attieksmes un uzvedības analīze

Metodes

KVANTITATĪVĀS
METODES

 • Online aptaujas (CAWI)

 • Telefonintervijas(CATI)

 • Klātienes intervijas (F2F)

 • Centrālās vietas testi

 • Veikalu intervijas

 • Novērojumi

 • Slepenais pircējs

KVALITATĪVĀS
METODES

 • Fokusgrupu diskusijas (FGD)

 • Tiešsaistes fokusa grupu diskusijas

 • Padziļinātās intervijas (IDI)

 • Ekspertu intervijas

 • Online kopienas

EKSPERIMENTĀLĀS METODES

 • Mājaslapu / aplikāciju testi

 • Lietotāju pieredzes (UX) pētījumi

 • Desk Research

 • Speak-out-loud

 • Eye Tracking

Piesakieties bezmaksas konsultācijai par jūsu tirgus izpētes vajadzībām, saņemiet savas idejas izvērtējumu vai pieprasiet mūsu piedāvājumu jūsu uzņēmumam!

bottom of page