top of page

Tribus Research Privātuma politika

Šajā privātuma politikā skaidrojam, kā SIA “Tribus Research” vāc, uzglabā un izmanto aptaujas dalībnieku sniegtos personas datus, piedaloties mūsu veikto pētījumu aptaujās, diskusijās un intervijās.

 

Ar privātuma politikā minētajiem “personas datiem” ir domāta jebkura informācija, ar kuru iespējams identificēt konkrētu personu.

 

Par mums

SIA “Tribus Research”, reģ.Nr.40203338595 ir tirgus un sabiedriskās domas izpētes kompānija Latvijā, kas veic pētījumus gan Latvijā, gan citur pasaulē. Pētījumiem izmantojam tiešsaistes aptaujas, telefonintervijas, padziļinātās intervijas, klātienes intervijas, fokusgrupu diskusijas u.c. pētījumu metodes.

Darbību regulējošie normatīvie akti un noteikumi

 

SIA “Tribus Research” darbību ietekmē Latvijas iedzīvotāju gatavība un piekrišana piedalīties aptaujās, tādēļ mums ir svarīgi ievērot visus normatīvos aktus un regulējumus attiecībā uz aptauju veikšanu un personas datu apstrādi, lai nodrošinātu aptauju dalībnieku konfidencialitāti un personas datu aizsardzību. 

 

Visa Jūsu sniegtā informācija tiks droši uzglabāta saskaņā ar 2018. gada Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

 

SIA “Tribus Research”, veicot aptaujas, ievēro ICC/ESOMAR (www.esomar.org) standartus.

 

Personas dati un sensitīva informācija

 

SIA “Tribus Research” reģistrē aptaujas dalībnieka personas datus (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa nr., dzimums, vecums, tautība, izglītība, pilsonība, nodarbošanās, ienākumu apmērs u.c.), balstoties uz personas piekrišanu. Atkarībā no veiktās aptaujas, prasītie dati var atšķirties. Šie personas dati tiek izmantoti tikai pētījumu nolūkos, kā arī saziņai ar aptauju dalībniekiem un netiek izpausti trešajām personām, kā arī nav pieejami publiski.

 

Aptaujās iegūtie dati tiek analizēti apkopotā veidā, nevis individuālā aptaujas dalībnieka līmenī. 

 

Nododot SIA “Tribus Research”  savu e-pasta adresi un citu demogrāfisko informāciju (dzimums, vecums, tautība, izglītība, nodarbošanās u.c.), aptaujas dalībnieks piekrīt dalībai aptaujās vai/un diskusijās un tam, ka aptaujas dalībnieka sniegtās atbildes un informācija tiks saglabāta un izmantota tirgus izpētes mērķiem un analīzei, kā arī SIA “Tribus Research” saistību izpildei pret aptaujas dalībnieku. 
 

Datu apstrādes likumīgais pamats ir aptaujas dalībnieka piekrišana, kuru tas ir devis, piekrītot piedalīties aptaujās internetā (telefonintervijas vai tiešās intervijas laikā, vai arī reģistrējoties sociālajos tīklos).

 

Konfidencialitāte un datu drošība

 

SIA “Tribus Research” konfidencialitāte ir ļoti svarīga, tāpēc mēs izmantojam atbilstošus tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu aptaujas dalībnieku sniegtos personas datus. Mūsu drošības procedūras atbilst spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību. 

 

Visi mūsu darbinieki ievēro konfidencialitātes, drošības un personas datu aizsardzības politiku.

 

SIA “Tribus Research” reaģē uz visiem aptaujas dalībnieka iebildumiem par aptaujas veikšanu un veic visas darbības, lai novērstu aptaujas dalībnieka iebildumus. 

 

Ja SIA “Tribus Research” nereaģē uz aptaujas dalībnieka iebildumiem vai sūdzībām, kas saistītas ar aptaujas dalībnieka personas datu apstrādi, tad aptaujas dalībniekam ir tiesības vērsties ar sūdzību par aptaujas dalībnieka personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-15, tālrunis: 67223131, E-pasts: info@dvi.gov.lv.

 

Datu nodošana trešajām pusēm

 

Aptaujas dalībnieku personas dati ir konfidenciāla informācija un tā bez  aptaujas dalībnieka piekrišanas vai cita tiesiska pamata netiek nodota trešajām personām. Gadījumos, kad mums nepieciešams izsūtīt dāvanu kartes, izmantojam Latvijas Pasta, Omniva vai DPD pakalpojumus vai nosūtām tās aptaujas dalībnieku norādītajā e-pasta adresē.

 

Aptauju pasūtītāji saņem apkopotus, anonimizētus datus bez iespējas identificēt konkrētu aptaujas vai intervijas dalībnieku. 

 

Tiešsaistes vai klātienes diskusijas

 

Atsevišķos projektos ir paredzēti pieteikumi uz tiešsaistes vai klātienes diskusijām. 

Diskusijas paredzētas tikai pētniecības mērķiem, tās nav pieejamas publiski.

Informācija tiks izmantota tikai pētījuma projekta vajadzībām, neizpaužot Jūsu identitāti. Ja paredzēts disksusijas audio/video ieraksts, par to tiek paziņots dalībniekam un diskusija var turpināties tikai ar dalībnieka piekrišanu. Diskusija vai tās audio ieraksts nav publiski pieejams. Audio ierakstu mēs nododam pētījuma pasūtītājam, taču ne citām trešajām pusēm.

 

Datu uzglabāšanas termiņš

 

Aptauju datus mēs uzglabājam anonimizētā veidā, t.i. aptaujā sniegtā informācija nav sasaistāma ar konkrētu aptauju dalībnieku. 

 

Aptaujas dalībnieku personas datus uzglabājam tik ilgi, cik pētījuma dalībnieks ar mieru piedalīties SIA “Tribus Research” veiktajās aptaujās. Ja esam saņēmuši dalībnieka atteikumu turpmāk piedalīties aptaujās, šis dalībnieks tiek dzēsts no datu bāzes. 

 

Aptauju dalībnieki, kuri 1 gadu nav piedalījušies nevienā viņiem nosūtītajā aptaujā, tiek dzēsti no aktīvās aptaujas dalībnieku datu bāzes.

 

SIA Tribus Research aptauju dalībnieku tiesības

 

Aptaujas dalībnieks jebkurā laikā var atteikties no turpmākas dalības Tribus Research aptaujās. Šādā gadījumā aptaujas dalībniekam ir jānosūta elektronisku atteikuma vēstuli uz e-pasta adresi info@tribusresearch.lv 

 

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, aptaujas dalībniekam ir tiesības būt informētam par savu personas datu apstrādi. Lai iegūtu informāciju par SIA “Tribus Research” rīcībā esošajiem aptaujas dalībnieka personas datiem, apstiprinātu, labotu vai dzēstu tos, Jums jāiesniedz rakstisks pieprasījums uz e-pasta vai pasta adresi. Uz aptauju dalībnieka pieprasījumiem atbildēsim iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

 

Aptauju dalībniekiem ir sekojošas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem:

• Atteikties no dalības aptaujās un atsaukt piekrišanu

• Piekļūt saviem personas datiem

• Labot datus

• Ierobežot vai atteikties no datu apstrādes

• Iebilst pret personas datu apstrādi

• Tiesības uz datu dzēšanu jeb “tikt aizmirstam”

• Tiesības uz datu pārnesamību

 

SIA Tribus Research kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi par SIA “Tribus research” privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:

 

SIA “Tribus Research”

+371 26633506

info@tribusresearch.lv

https://www.tribusresearch.lv/

bottom of page